Email: macbookshop.vn@gmail.com

Hotline: 0907901479

Macbook Pro

Showing all 4 results

Macbook Pro 13 inch MD102 – 2012

 • Kích thước màn hình 13 inch
 • CPU 2.9GHz dual-core Intel Core i7 Turbo Boost up to 3.6GHz
 • GPU Intel HD Graphics 4000
 • Bộ nhớ trong 750GB 5400-rpm hard drive1
 • Ram 8GB 1600MHz

MacBook Pro 13inch MD101-2012

 • Kích thước màn hình 13INCH
 • CPU Dual Core – Intel Core i5 2.5GHz (Ivy Bridge) – Turbo Boost được lên 3.1GHz
 • GPU Intel HD Graphics 4000
 • Bộ nhớ trong 500GB HDD 5400rpm
 • Ram 4 GB DDR3 1333MHz

Macbook Pro 15inch MD103-2012

 • Kích thước màn hình 15inch
 • CPU 2.3GHz quad-core Intel Core i7 Turbo Boost up to 3.3GHz
 • GPU Intel HD Graphics 4000/NVIDIA GeForce GT 650M with 512MB of GDDR5 memory
 • Bộ nhớ trong 500GB 5400-rpm hard drive
 • Ram 4GB 1600MHz

Macbook Pro 15inch MD104-2012

 • Kích thước màn hình 15inch
 • CPU 2.6GHz quad-core Intel Core i7 Turbo Boost up to 3.6GHz
 • GPU Intel HD Graphics 4000
 • Bộ nhớ trong 750GB 5400-rpm hard drive1
 • Ram 8GB 1600MHz