Email: macbookshop.vn@gmail.com

Hotline: 0907901479

iPod Nano 2012

Showing all 1 result

Ipod Nano 16GB -2012

Design.New body.Same soul Với kích cỡ chỉ bằng một chiếc thẻ tín dụng — với độ dày là 5.4mm Phiên bản iPod

3,500,000 VNĐ