Email: macbookshop.vn@gmail.com

Hotline: 0907901479

iPhone 7 Plus

Hiển thị một kết quả duy nhất

Iphone 7 plus 128GB Black

17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Black

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Gold

17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Gold

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Jet Black

17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Jet Black

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Rose Gold

17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Rose Gold

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Silver

17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 128GB Silver

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Black

21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Black

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Gold

21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Gold

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Jet Black

21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Jet Black

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Rose Gold

21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Rose Gold

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Silver

21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 256GB Silver

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
21,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Black

17,000,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Black

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,000,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Gold

17,000,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Gold

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,000,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Jet Black

17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Jet Black

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,500,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Rose Gold

17,000,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Rose Gold

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,000,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Silver

17,000,000 VNĐ

Iphone 7 plus 32GB Silver

 • Kích thước màn hình 5’5 inch
 • Độ phân giải 1080 x 1920 px
 • Camera trước 7 MP
 • Camera sau 12 MP
 • Chip set Apple A10 Fusion
17,000,000 VNĐ