Email: macbookshop.vn@gmail.com

Hotline: 0907901479

iPad Pro 9.7 inch

Showing 1–20 of 24 results

iPad Pro 9.7 4G 128GB Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 128GB Gray

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 128GB RoseGold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 128GB Silver

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 256GB Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 256GB Gray

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 256GB RoseGold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 256GB Silver

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 4G 32GB Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 32GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh
12,200,000 VNĐ

iPad Pro 9.7 4G 32GB Gray

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 32GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh
12,200,000 VNĐ

iPad Pro 9.7 4G 32GB Rose Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 32GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh
12,200,000 VNĐ

iPad Pro 9.7 4G 32GB Silver

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 32GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh
12,200,000 VNĐ

iPad Pro 9.7 WiFi 128GB Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 WiFi 128GB Gray

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 WiFi 128GB Rose Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 WiFi 128GB Sliver

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 128GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 WiFi 256GB Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 WiFi 256GB Gray

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 WiFi 256GB Rose Gold

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh

iPad Pro 9.7 WiFi 256GB Silver

 • Kích thước màn hình 9.7 in
 • Hệ điều hành iOS
 • CPU Apple A9X
 • Bộ nhớ trong 256GB
 • Camera sau 5MP
 • Camera trước 12.0 Mp
 • Dung lượng pin 10307 mAh