Email: macbookshop.vn@gmail.com

iPad Mini 4

Xem tất cả 9 kết quả

iPad Mini 4 4G 128GB

Mặc dù sự kiện 9/9 máy tính bảng của Apple nhận được sự chú ý nhất là iPad Pro – và các

iPad Mini 4 4G 16GB Gold

Mặc dù sự kiện 9/9 máy tính bảng của Apple nhận được sự chú ý nhất là iPad Pro – và các

iPad Mini 4 4G 32GB Gold

Mặc dù sự kiện 9/9 máy tính bảng của Apple nhận được sự chú ý nhất là iPad Pro – và các

iPad Mini 4 4G 64GB

Mặc dù sự kiện 9/9 máy tính bảng của Apple nhận được sự chú ý nhất là iPad Pro – và các

iPad Mini 4 WiFi 128GB

8,600,000 VNĐ

iPad Mini 4 WiFi 128GB

Máy tính bảng Apple iPad Mini 4 WiFi 128GB Gold về cơ bản là một phiên bản nhỏ hơn iPad Air 2.

8,600,000 VNĐ

iPad Mini 4 WiFi 16GB

Mặc dù sự kiện 9/9 máy tính bảng của Apple nhận được sự chú ý nhất là iPad Pro – và các

iPad Mini 4 WiFi 16GB silver

9,200,000 VNĐ

iPad Mini 4 WiFi 16GB silver

9,200,000 VNĐ

iPad Mini 4 WiFi 32GB silver

Mặc dù sự kiện 9/9 máy tính bảng của Apple nhận được sự chú ý nhất là iPad Pro – và các

iPad Mini 4 WiFi 64GB

Mặc dù sự kiện 9/9 máy tính bảng của Apple nhận được sự chú ý nhất là iPad Pro – và các