The New Macbook 1.3 – MNYJ2 (Silver)2017

Apple đã tạo ra sự đột phá của con  MacBook 12inch 2017 mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn tới 20% hiệu suất với các bộ xử lý Intel Core m3, i5 và i7 thế...

The New Macbook 1.3 – MNYG2 (Gray)2017

Apple đã tạo ra sự đột phá của con  MacBook 12inch 2017 mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn tới 20% hiệu suất với các bộ xử lý Intel Core m3, i5 và i7 thế...
Macbook 12inch - MNYK2 (Gold) 2017

Macbook 12inch – MNYK2 (Gold) 2017

Macbook 12inch – MNYK2 (Gold) 2017 Apple đã tạo ra sự đột phá của con Macbook 12inch – MNYK2 (Gold) 2017 mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn tới 20% hiệu suất với c&aac...

The New Macbook 1.2 – MNYH2 (Silver)2017

Apple đã tạo ra sự đột phá của con  MacBook 12inch 2017 mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn tới 20% hiệu suất với các bộ xử lý Intel Core m3, i5 và i7 thế...

The New Macbook 1.2 – MNYF2 (Space Gray)2017

Apple đã tạo ra sự đột phá của con  MacBook 12inch 2017 mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn tới 20% hiệu suất với các bộ xử lý Intel Core m3, i5 và i7 thế...