Macbook Pro 13inch MPXR2 Silver 2017

Macbook Pro 2017 ra mắt với thiết kế hoàn toàn mới, mỏng nhẹ, mạnh hơn Macbook Pro 2017 cho 2 tùy chọn Macbook Pro 13" và Macbook Pro 15", ng...