iPad mini 3 Wifi – 128GB

iPad mini 3   iPad mini 3 có  nhiều sự thay đổi nằm trong một thiết bị   Apple đã tạo ra thế hệ iPad Mini 3 nhỏ gọn, nhanh và mạnh. Và bây g...

iPad mini 3 Wifi 64GB

iPad mini 3 Wifi 64GB   iPad mini 3 có  nhiều sự thay đổi nằm trong một thiết bị   Apple đã tạo ra thế hệ iPad Mini 3 nhỏ gọn, nhanh và mạnh. Và b...

iPad mini 3 Wifi 16GB

iPad mini 3 Wifi 16GB   iPad mini 3 có  nhiều sự thay đổi nằm trong một thiết bị   Apple đã tạo ra thế hệ iPad Mini 3 nhỏ gọn, nhanh và mạnh. Và b...

iPad mini 3 Wifi+4G -128GB

iPad mini 3 Wifi+4G -128GB   iPad mini 3 có  nhiều sự thay đổi nằm trong một thiết bị   Apple đã tạo ra thế hệ iPad Mini 3 nhỏ gọn, nhanh và mạnh. V&agra...

iPad mini 3 Wifi+4G 64GB

iPad mini 3 Wifi+4G 64GB   iPad mini 3 có  nhiều sự thay đổi nằm trong một thiết bị   Apple đã tạo ra thế hệ iPad Mini 3 nhỏ gọn, nhanh và mạnh. Và...

iPad mini 3 Wifi+4G 16GB

iPad mini 3 Wifi+4G 16GB   iPad mini 3 có  nhiều sự thay đổi nằm trong một thiết bị   Apple đã tạo ra thế hệ iPad Mini 3 nhỏ gọn, nhanh và mạnh. Và bâ...