iPad Air 2 Wifi 128GB

iPad Air 2 Wifi 128GB   Thiết kế tổng thể của iPad Air 2 không khác so với iPad Air nhưng Apple đã giảm đi độ dày của máy để cho cảm gi&aacu...

iPad Air 2 Wifi 16GB Gold

iPad Air 2  Wifi  64GB   Thiết kế tổng thể của iPad Air 2 không khác so với iPad Air nhưng Apple đã giảm đi độ dày của máy để...

iPad Air 2 Wifi 64GB Gold

iPad Air 2  Wifi  64GB   Thiết kế tổng thể của iPad Air 2 không khác so với iPad Air nhưng Apple đã giảm đi độ dày của máy để cho cảm giác cầm ...